Dokumentacja procesów styrylizacji

przechowywana przez 10 lat
prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:

  • data sterylizacji,
  • nr kolejny cyklu w danym dniu,
  • parametry cyklu,
  • wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia,
  • podpis osoby zwalniającej wsad do użycia,
  • wyniki okresowej kontroli biologicznej

dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno – np. w karcie pacjenta obejmuje:

  • datę sterylizacji,
  • datę użycia materiału sterylnego,
  • zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu.