Walidacje - pomiary rozkładu temperatur

Wykonujemy pomiary rozkładu temperatur dla:

  • suszarek,
  • cieplarek,
  • sterylizatorów na gorące powietrze
  • urządzeń chłodniczych.

Pomiary wykonujemy wzorcowanymi rejestratorami temperatury. Procedura zakończona protokołami z pomiarów.