Komory laminarne - filtry HEPA

Proponujemy Państwu usługi w zakresie wymiany filtrów hepa w urządzeniach laboratoryjnych wykorzystujących filtrację powietrza w stopniu absolutnym.
Dokonujemy przeglądów stanu technicznego komór laminarnych wg procedury IQ i OQ z pomiarem rozkładu laminarnego przepływu - generator areosolu.
Obsługujemy:

  • komory laminarne z poziomym i pionowym przepływem powietrza,
  • unity filtrujące
  • clean roomy

Przeprowadzamy czynności związane z usunięciem zużytych filtrów hepa. Dokonujemy montażu nowych zespołów filtrujących w urządzeniach w oparciu o rozwiązania wiodących producentów systemów filtracyjnych.

Kwalifikacje wymienionych filtrów hepa przeprowadzamy stosując pomiary:

  • skuteczności odpylania na podstawie sprawdzenia szczelności i integralności filtrów hepa za pomocą laserowego licznika cząstek (particle counter) - zgodnie z załącznikiem D normy EN 12469:2000
  • pomiar prędkości przepływu strugi laminarnej zgodnie z załącznikiem D normy EN 12469:2000 - In Flow, Down Flow.