Uzdatnianie wody

Proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego.

W procesie uzdatniania wody wykorzystuje się układy filtracyjne mające na celu osiągnięcie wymaganych parametrów wody i w zależności od potrzeb stosujemy:

  • filtry wstępne,
  • filtry z węglem aktywnym,
  • membrany odwróconej osmozy - RO (rewers osmosis)
  • złoża jonowymienne,
  • sterylizację UV

TYPY I PARAMETRY WODY UŻYWANEJ W LABORATORIUM

Jakość wody Typ podstawowy Dejonizowana Ogólna laboratoryjna Ultra-czysta (analityczna) Ultra-czysta (biologiczna)
Przewodnictwo Rezystywność 1 - 50 μS/cm
1-0,2 MW cm
1 - 0,1 μS/cm
1 - 10 MW cm
< 1μS/cm
>1 MW cm
0,055 μS/cm
18,2 MW cm
0,055 μS/cm
18,2 MW cm
TOC     50 ppb <10 ppb <10ppb
Bakterie     <1 kol./ml <1 kol./ml <1 kol./ml
Pyrogeny         <0,25 jedn.równ./ml
Czastki stałe       <0,05 μm <0,05 μm