Normy dotyczące styrylizacji

 • PN – EN 554 – sterylizacja wyrobów medycznych – walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodną.
 • PN – EN 866-1 - biologiczne systemy badania sterylizatorów i procesów sterylizacji – wymagania ogólne.
 • PN – EN 867-1 – niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach – wymagania ogólne.
 • PN – EN 868-1 – materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczone do sterylizacji – wymagania ogólne.
 • PN – EN ISO 14161 – sterylizacja wyrobów medycznych służących ochronie zdrowia – wskaźniki biologiczne.
 • PN – EN ISO 15882 – sterylizacja wyrobów medycznych służących do ochrony zdrowia – wskaźniki chemiczne.
 • PN – EN 13060 – podział cykli sterylizacyjnych:
  • - cykl B – przeznaczony dla wszystkich opakowanych i nie opakowanych narzędzi o różnej nawet skomplikowanej budowie,
  • - cykl N – dla narzędzi litych, nie opakowanych,
  • - cykl S – ściśle określony przez producenta dla określonego rodzaju narzędzi.