Oferta Serwisowa

Proponujemy Państwu nawiązanie współpracy w zakresie napraw i serwisu Państwa urządzeń laboratoryjnych.

Dotychczasowi nasi klienci posiadają różne grupy urządzeń laboratoryjnych, w związku z powyższym, świadczymy kompleksowy serwis techniczny, wykonując usługi w zakresie napraw, remontów i serwisu urządzeń:

 • komory z laminarnym przepływem powietrza – kwalifikacje filtrów hepa (skuteczność odpylania – licznik cząsteczek, prędkość przepływu laminarnego -termoanemometr), wymiany filtrów hepa, dekontaminacja i utylizacja zużytych filtrów,
  • Pomiar prędkości strumienia laminarnego zgodnie z załącznikiem G normy EN 12469:2000
  • Pomiar szczelności i integralności filtrów zgodnie z załącznikiem D normy EN 12469:2000
 • sterylizatory (autoklawy) elektryczno – parowe:
  • napraw bieżących,
  • przeglądów rocznych – Dozór Techniczny,
  • przeglądów rejestracyjnych – Dozór Techniczny
  • walidacje
 • suszarki, cieplarki,
 • destylarki i redestylarki,
 • wirówki, homogenizatory, młynki
 • komory klimatyczne, szafy wzrostowe, dygestoria,
 • mikroskopy, lupy oraz inny sprzęt optyczny,
 • urządzenia z zastosowaniem hydrauliki:
  • płuczki, myjki ultradźwiękowe, łaźnie wodne,
 • usługi w zakresie serwisu i naprawy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych,
 • bioreaktory do hodowli bakteryjnych i tkankowych 
  • konfiguracja, naprawy – min. New Brunswick Scientyfick,
  • pozostały sprzęt laboratoryjny w zakresie napraw bieżących,

Przedstawiony zakres serwisowanych urządzeń wymaga z naszej strony wszechstronności w zakresie wiedzy technicznej, co gwarantuje sprawne i rzetelne rozwiązywanie zaistniałych usterek, mając na uwadze bezcenny czas klienta, reputację oraz niejednokrotnie niepowtarzalność urządzeń będących w użytkowaniu naszych klientów.

Zapraszam do nawiązania współpracy, sprawdzenia rzetelności i jakości oferowanych usług, pozostając jednocześnie otwartym na propozycje i sugestie wychodzące z Państwa strony.