Zasady styrylizacji parowej

Narzędzia muszą być:

  •  idealnie czyste,
  •  suche,
  •  odpowiednio opakowane,
  •  odpowiednio ułożone w komorze sterylizatora.

Sterylizacja wysokotemperaturowa może być przeprowadzana wyłącznie w sterylizatorach parowych. Parametry sterylizacji muszą być rygorystycznie przestrzegane i udokumentowane, a dokumentacja przechowywana przez 10 lat. Kontrola sterylizacji musi być prowadzona na bieżąco i okresowo. Sterylizacja w opakowaniach umożliwia przechowywanie narzędzi przez pewien czas, który zależy od warunków przechowywania. Warunki przechowywania muszą wykluczać możliwość ewentualnego wtórnego zanieczyszczenia wysterylizowanego materiału. Jeden pacjent = jeden zabieg = jeden zestaw narzędzi. Narzędzia używane jako uzupełniające lub stosowane sporadycznie należy sterylizować opakowane pojedynczo. Bez opakowania można sterylizować wyłącznie 1 zestaw narzędzi, który należy użyć bezpośrednio po wyjęciu ze sterylizatora. Nie można sterylizować dużej liczby narzędzi nie opakowanych celem wybierania zestawów z komory sterylizatora.

Gabinet zabiegowy może:

  • sterylizować we własnym zakresie,
  • zlecić sterylizację innej jednostce przy zapewnieniu bezpiecznego transportu narzędzi tj. pojemnika transportowego twardo ściennego eliminującego możliwość przebicia opakowań sterylizacyjnych.