Osmoza

Dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. Osmoza spontanicznie zachodzi od roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o wyższym, czyli prowadzi do wyrównania stężeń obu roztworów.

W kontekście osmozy roztwór z którego ubywa rozpuszczalnika nazywa się hipotonicznym, tego w którym przybywa nazywa się hipertonicznym. Gdy roztwory pozostają w równowadze osmotycznej, mówi się że są wzajemnie izotoniczne względem siebie.

Zjawisko odkryto, badając plazmolizę komórek skórki liści zapasowych cebuli – dotyczyło więc żywych komórek, w których błoną półprzepuszczalną jest błona komórkowa, a roztworami zawartość komórki i płyn pod szkiełkiem nakrywkowym preparatu mikroskopowego. Później nauczono się wytwarzać sztuczne błony półprzepuszczalne (np. celofan) i okazało się, że samo zjawisko nie jest specyficzną cechą życia. Może zachodzić w różnych rozpuszczalnikach i dotyczyć różnych substancji rozpuszczonych.

Proces osmozy wykorzystuje się w stacjach uzdatniania wody dla celów laboratoryjnych, pozyskując w ten sposób wodę o parametrach klasyfikowanych dla wody czystej (PURE) oraz ultra czystej (ULTRA PURE)

 

TYPY I PARAMETRY WODY UŻYWANEJ W LABORATORIUM

Jakość wody Typ podstawowy Dejonizowana Ogólna laboratoryjna Ultra-czysta (analityczna) Ultra-czysta (biologiczna)
Przewodnictwo Rezystywność 1 - 50 μS/cm
1-0,2 MW cm
1 - 0,1 μS/cm
1 - 10 MW cm
< 1μS/cm
>1 MW cm
0,055 μS/cm
18,2 MW cm
0,055 μS/cm
18,2 MW cm
TOC     50 ppb <10 ppb <10ppb
Bakterie     <1 kol./ml <1 kol./ml <1 kol./ml
Pyrogeny         <0,25 jedn.równ./ml
Czastki stałe       <0,05 μm <0,05 μm